2.รับสอนการทำ Treatment ผิวหน้า สอนนวดหน้า สปาผิวหน้าด้วยมือ

     รับสอนการทำ Treatent  หลายครั้งที่ผู้ประกอบการรู้สึกถึงความไม่พร้อมในการทำงาน แม้ว่าด้านอื่นๆจะพร้อมหมดแล้ว เช่นเงินทุน สถานที่ และบุคลาการ แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และ Operation ต่างๆทำให้ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เฉกเช่นผู้ที่ต้องการจะเปิดร้านอาหารเพราะชอบทานอาหาร แต่ทำอาหารไม่เป็น ต้องอาศัยการจ้างเชฟ แบบนี้จะทำให้เพิ่มปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

     ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากแม้ว่า ผู้ประกอบการหน้าใหม่จะบอกว่า เพราะชอบดูแลตัวเอง ชอบสวยดูดี จึงอยากเปิดร้าน แต่ความเป็นจริง การชอบดูแลตัวเองกับการดูแลคนอื่นนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การดูแลคนอื่นในที่นี้คือ คนที่เป็นลูกค้า และคนที่จะมาเป็นทีมงาน Therapist และแผนกอื่นๆด้วย หากเราทำงานไม่เป็นไม่รู้จักผลิตภัณฑ์บริการในร้านเลย จะเป็นการยาก ที่จะสื่อสารกับทีมงานหรือลูกค้าภายนอก เราจะไม่มีวันเข้าใจแก่นของงานอย่างแท้จริง

      การเรียนทรีทเม้นนี้จึงสำคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ ในการฝึกปฎิบัติและนำไปใช้ให้เกิดความชำนาญ การที่ผู้ประกอบมีความรู้ ความเข้าใจการทำงานทั้งหมด หากวันหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ทางร้านจะไม่เกิดการชะงัก เพราะเจ้าของยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ในระหว่างรอคนใหม่เข้ามา อีกทั้งหากเรามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของผิวพรรณเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น

บริการสอนการทำ Treatment ของ B Academy จะสอนตั้งแต่

  • การวิเคราะห์สภาพผิว
  • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิว ขั้นตอนต่างๆ ในการทำทรีทเม้น
  • การประยุคต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความงาม รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆที่ต้องคำนึงถึงในการเปิดกิจการ

     เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากทีสุด ทาง B Academy เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนซ้ำฟรี ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทบทวนเนื้อหา ไปได้ตลอดชีพค่ะ

 

 

15 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 295 ครั้ง