3.สอนการใช้อุปกรณ์ความงาม

      B Academy ยังเปิดสอนการใช้งานเครื่องมือความงามทุกชนิด หากท่านไม่รู้วิธีการใช้งาน และไม่รู้วิธีการนำไปประยุคใช้ในโปรแกรมผิวต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามตารางเรียนกับผู้สอนได้ ผู้เรียนสามารถถ่ายวิดีโอบันทึกได้ ในกรณีนี้ผู้เรียนต้องนำเครื่องมือที่ตัวเองใช้งานมาประกอบการเรียนด้วยตนเอง


         หากเรียนนอกสถานที่ มีค่าเดินทางสำหรับผู้สอนด้วยนะคะ หากผู้เรียนสั่งสินค้า อุปกรณ์ความงามจากทางศูนย์ Workshop B Academy 50,000 ขึ้นไป (สอนฟรีในเขตกรุงเทพ ) ปริมณฑลและต่างจังหวัด สอนฟรียอดสั่งซื้อ 100,000 บาทขึ้นไป

 

15 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 369 ครั้ง